Foreningen 7Liv

Organdonorer er livreddere. Derfor skal vi sige ja til organdonation!

Mærkesager


Automatisk organdonor

Vi skal i udgangspunktet automatisk være organdonorer, når vi fylder 18 år. Aktivt fravalg betyder, at man skal framelde sig som organdonor i stedet for at tilmelde sig. Aktivt fravalg til organdonation vil redde liv.


Flere levende donorer

Der er mangel på nyrer. Flere levende donorer kan give flere livet tilbage. Desværre er antallet af levende nyretransplantationer faldet drastisk de seneste år. Vi skal vende den udvikling, så flere nyresyge kan få nyt liv.

Ja til organdonation

Indtil Danmark følger efter de 21 EU-lande, der allerede har indført aktivt fravalg, skal flere danskere sige ja til organdonation og tilmelde sig donorregistret.

Større politisk fokus

Organdonation skal have større politisk fokus. Debattens etiske perspektiv skal flyttes fra de afdøde til de levende på ventelisten, der har desperat brug for et organ for at få livet tilbage.

Danmark mangler levende nyredonorer

En nyretransplantation er den foretrukne behandlingsform for patienter med nyresvigt. Men der er mangel på nyrer fra afdøde donorer. Derfor var 405 danskere ved udgangen af 2018 på ventelisten til en ny nyre. Flere levende donorer kan øge antallet af årlige nyretransplantationer, og levende donation giver bedre resultater for modtageren.

Desværre er antallet af levende nyretransplantationer faldet drastisk de seneste år. Fra 119 i 2015 til blot 77 i 2018. Et fald på 35 procent. Det betyder, at der blev transplanteret 40 færre nyresyge danskere i 2018 sammenlignet med 2015. 

Vi skal vende den udvikling, så flere nyresyge kan få nyt liv. Derfor fokuserer vi på at øge antallet af levende donorer, da vi her kan gøre en konkret forskel. Og vi arbejder for, at Danmark skal måle sig med de bedste i verden, når det gælder levende nyredonation. 

Vi har gennemført et omfattende research- og analysearbejde for at kortlægge praksis for levende donation i Danmark og i udlandet. Og vi har inspireret af foregangslande udviklet løsningsforslag til at styrke indsatsen for levende nyredonation i Danmark.

Kampagner

7Liv udvikler og udruller kampagner sammen med vores samarbejdspartnere for at sætte fokus på og skabe opmærksomhed omkring behovet for flere organdonorer. 

I 2018 stod vi i spidsen for at samle i alt ni patientforeninger og NGO’er som fælles afsendere på Giv Livet Videre-kampagnen. Med kampagnebudskabet ”Jeg har gjort det” opfordrede kampagnen danskerne til at tale om og registrere deres holdning til organdonation gennem to kampagnefilm på Facebook, der nåede ud til over 700.000 danskere samt over 5 millioner adviseringsmails fra e-Boks, som indeholdt kampagnens budskab.

Vi arbejder i øjeblikket på at finansiere og udvikle en kampagne, der skal sætte fokus på levende donation. 

Kampagnefilm

Se den originale kampagnefilm med rigtige mennesker, der har mistet deres kære og valgt at donere deres organer og dermed givet nyt liv.

 

Director's cut

Se den længere director’s cut-version, der fortæller de pårørendes historie og samtidig afliver myter ved at levere svar på mange af de spørgsmål, danskere sidder med omkring organdonation.

Viden

7Liv bringer ny viden og inspiration til organdonationsområdet gennem egenudviklede studier og researchnotater samt analyser udviklet i samarbejde med anerkendte aktører. Læs et udsnit af vores studier, der bringer nye perspektiver til dagsordenen.  

LogoMakr_8jf3lW

Levende nyredonation

Flere nyresyge danskere skal have tilbudt den foretrukne behandlingsform gennem en levende nyredonation. Derfor har vi gennemført et omfattende research- og analysearbejde for at kortlægge praksis for levende donation i Danmark og i udlandet. Resultatet er et grundnotat, der særligt fokuserer på Holland og Storbritanniens indsats for levende nyredonation, og indeholder løsningsforslag til, hvordan vi kan styrke levende nyredonation i Danmark og blive et europæiske foregangsland gennem en ny handlingsplan.

LogoMakr_6WxMaR

Stor samfundsøkonomisk gevinst

Vores analyse udarbejdet af Damvad Analytics viser den fulde samfundsøkonomiske gevinst ved at transplantere nyresyge dialysepatienter, så de kan vende tilbage til livet og bidrage til samfundet. Analysen leverer helt ny samfundsøkonomisk viden og dokumenterer, at der en gennemsnitlig samfundsøkonomisk gevinst på 9.8 mio. kr. pr. nyretransplantation. Det betyder, at det danske samfund potentielt går glip af små 400 mio. kr., når der transplanteres 40 færre nyresyge danskere i 2018 sammenlignet med 2015.

LogoMakr_7hzq9d

Hvornår er alle i donorregistret?

Hvor mange år går der, før alle danskere er tilmeldt Donorregistret? Det spørgsmål har Damvad Analytics regnet på: Halvdelen af befolkningen har taget stilling til organdonation i år 2044, mens man må vente til 2087 før to tredjedele af befolkningen er registreret. Man skal helt frem til år 2138 før restgruppen er reduceret til en halv million. Det betyder, der vil gå 120 år før 90 procent af befolkningen er registreret i Donorregistret. Det er endnu et argument for at indføre formodet samtykke i Danmark. 

Om 7Liv

7Liv er en organdonorforening med en vision om at fjerne ventelisterne til organtransplantation ved at sikre, der er nok organer til de danskere, som har brug for dem. Vi er pt. over 200 medlemmer af foreningen. 

Vi mener, at organdonorer er livreddere. Derfor skal vi ikke blot tage stilling til organdonation. Vi skal sige ja!

Vi hedder 7Liv fordi én donor kan redde op til 7 liv.

Vores bestyrelse

Karin Riis-Jørgensen, formand

"Jeg havde aldrig skænket organdonation en tanke, før min søn i 2000 blev nyresyg med akut behov for en ny nyre. Heldigvis kunne jeg være donor, og han undgik dermed et liv på sidelinjen placeret på ventelisten. Men mange danskere venter enten i mange år eller dør på ventelisten til et nyt organ. Det skal vi som samfund kunne gøre bedre. Derfor har jeg stiftet 7Liv.”
Levende nyredonor, tidligere medlem af Europa-Parlamentet gennem 15 år

Peter J. Hancke Rossel

”Jeg er engageret i 7Liv, fordi jeg fra en etisk synsvinkel mener, det er problematisk så lidt fokus, der igennem årene har været på hensynet til de personer, hvis liv og livskvalitet afhænger af, at der er tilstrækkeligt med organer til rådighed. Jeg mener, at hvis man selv ønsker at modtage et livsvigtigt organ, må man også være villig til selv at afgive organer i givet tilfælde."
Lektor emeritus i medicinsk videnskabsteori ved Københavns Universitet

Steffen Thirstrup

”Organdonation handler for mig om at hjælpe andre. Som mangeårig bloddonor er det helt naturligt for mig også at være organdonor – og støtte, at vi bliver flere. For jeg mener, at lange ventelister til livsreddende organtransplantationer er uacceptabelt i et moderne sundhedsvæsen. Derfor er jeg bestyrelsesmedlem i 7Liv.”
Læge og adjungeret professor, medicinsk rådgiver hos NDA Regulatory Services Ltd.

Peter Thygesen

”Organtransplantation er ofte et spørgsmål om liv eller død. Om en tilværelse med en kronisk sygdom eller normal hverdag, hvor man har fået sin frihed tilbage. Som tidligere nyresyg og nu transplanteret har jeg selv til fulde oplevet forskellen. Det er bydende nødvendigt, at der skaffes flere donorer, så flere danskere kan hjælpes. Derfor har jeg engageret mig i 7liv.”
Nyretransplanteret, navneredaktør Politiken

Vores støtter

Vi takker følgende fonde og sponsorer for støtte til vores arbejde med at nedbringe ventelisterne til organdonation. 

Fonden af 17-12-1981

Paula og Axel Nissens Legat

Ernst og Vibeke Husmans Fond

Frantz Hoffmanns Mindelegat

Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond

Vinhandler N. O. Andersens legat

Odense Inner Wheel Klub

7Liv i medierne

7Liv sætter dagsordener i medierne med vores mærkesager og bliver ofte kontaktet for en kommentar til aktuelle problemstillinger. Læs, se og hør mere om 7Liv i mediebilledet.

Kontakt os

Kontakt 7Livs formand  Karin Riis-Jørgensen hvis du har spørgsmål til foreningens virke, vil vide mere om organdonation eller ønsker en kommentar til en aktuel dagsorden: