Danmark har den laveste donorrate i Norden og en af de laveste donorrater i Europa. Alle lande, der har indført formodet samtykke, har en betydelig højere donorrate end Danmark. Læs mere her

 

actual-deseased-donors

Kilde: Dansk Center for Organdonation, 2015 tal

 

466 danskere stod på ventelisten til et livgivende organ i 2016. Af dem ventede 391 på en ny nyre – det højeste antal i over 10 år. 29 danskere døde i 2016, mens de ventede på at få nyt liv. Se tal og statistik for organdonation i Danmark de seneste 10 år her

Antal venteliste

Kilde: Dansk Center for Organdonation

 

Etisk Råd har i juli 2017 at tage stilling til formodet samtykke og anonym nyredonation. Rådet bakkede op om at indføre anonym nyredonation i Danmark mens der desværre ikke var flertal for at indføre formodet samtykke. Læs om Etisk Råds holdning til organdonation her.

Skriv et svar