Foreningen 7Liv sætter organdonation på dagsordenen under valgkampen

Over 400 danskere mangler et organ for at få nyt liv. I gennemsnit dør der en dansker på ventelisten hver tiende dag. Og selvom mange danskere gerne vil give livet videre gennem organtransplantation, har under en million danskere registreret deres holdning i donorregistret. Det kan og skal vi som samfund gøre bedre. Vi mener, at organdonation er et underprioriteret politisk område. Derfor spørger vi alle kandidater til Folketingsvalget om de i den kommende valgperiode vil arbejde for gennemførslen af konkrete initiativer, der bidrager til at øge antallet af organdonorer og organtransplantationer i Danmark og medvirker til, at vi som samfund anerkender de mennesker, der giver nyt liv. Vi stiller helt konkret følgende tre spørgsmål:

  1. Vil du arbejde for flere økonomiske midler til organdonationsområdet?

Folketinget har vedtaget en national handlingsplan for organdonation sidste sommer, der indeholder mange gode initiativer og et helt nødvendigt skridt på vejen. Men handlingsplanen giver ikke flere midler til området. Derfor mangler mange gode initiativer i handlingsplanen økonomisk finansiering for at blive gennemført. Derfor spørger vi, om du vil arbejde for at finde flere økonomiske midler til området i den kommende valgperiode.

  1. Går du ind for at indføre anonym nyredonation i Danmark?

I Sverige og Storbritannien kan man donere sin ene nyre anonymt til et medmenneske på ventelisten. I Danmark kan det i øjeblikket ikke lade sig gøre. Hvis man ønsker at donere sin ene nyre væk forudsætter det derfor, at man har en stærk relation til én, der er nyresyg og har brug for en nyre.  En befolkningsundersøgelse fra 7Liv viser ellers, at hver tiende dansker i udgangspunktet er villige til at donere deres ene nyre anonymt til en fremmed person. I Storbritannien blev der i 2013 gennemført 76 nyredonationer fra anonyme donorer. Flere nyresyge vil kunne få nyt liv, hvis Danmark indfører anonym nyredonation. Derfor spørger vi, om du går ind for at indføre anonym nyredonation i Danmark.

  1. Støtter du, at vi som samfund anerkender de danskere, der giver livet videre gennem et brev, et diplom eller lignende initiativer?

Vi mener, at mennesker, der donerer en nyre i levende live og pårørende til afdøde organdonorer mangler at blive værdsat. I Norge har man en ordning, hvor samfundet sender et takkebrev til de, som aktivt bidrager til organdonation. I en dansk sammenhæng virker vi ligeglade. Vi uddeler gerne medaljer og diplomer for tapperhed til andre, der redder liv. Lad os gøre det samme for organdonorer, der er livreddere. Derfor spørger vi, om du støtter, at vi som samfund udviser officiel anerkendelse af de danskere, der giver livet videre gennem et brev, et diplom eller lignende initiativer.

Vi opdaterer løbende denne side, når vi får svar fra politikerne

Her er et par af de første støttere:

Skriv et svar