Viden

7Liv bringer ny viden og inspiration til organdonationsområdet gennem egenudviklede studier og researchnotater samt analyser udviklet i samarbejde med anerkendte aktører. Læs alle vores publiceringer her og bliv klogere på nye vinkler på organdonation.

LogoMakr_5PtZ1Q

6 ud af 10 vil have automatisk organdonation

Som noget af det første efter foreningens stiftelse i 2014 gennemførte vi en befolkningsundersøgelse  gennem Norstat for at kortlægge danskernes holdning til organdonation. 

Undersøgelsen viser et klart flertal for at indføre automatisk organdonation i Danmark. 62% vil gerne indføre formodet samtykke i Danmark og kun hver femte dansker er direkte imod. Det viser, at vores politikere er ude af trit med danske befolkning, når det gælder automatisk organdonation, hvor organdonation stadig er frivillig men man aktivt skal framelde sig, hvis man ikke ønsker at være organdonor.  Mange danskere vil nemlig gerne donere deres organer men på spørgsmålet om hvorfor de ikke er tlmeldt donorregistret svarer over halvdelen at de “får det bare ikke gjort”.

LogoMakr_9HUkNj

Anonym nyredonation giver flere nyresyge livet tilbage

Folketinget banede i oktober 2017 vejen for anonym nyredonation i Danmark, og fra januar 2019 har det ligesom i mange af vores europæiske naboer været muligt at donere sin ene nyre anonymt 

Forud for Folketingets beslutning var 7Liv i maj 2017 i foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg, hvor vi dokumenterede at hver transplantation tæller og præsenterede vores forslag til, hvordan man kunne indføre anonym nyredonation i Danmark. 7Liv har med en vedholdende indsats bidraget til at anonym nyredonation nu endelig er en realitet, og vi vil løbende følge op, så vi sikrer, at vi realiserer det  potentiale, som ordningen har. For potentialet for  er stort, hvilket erfaringer fra Holland dokumenterer, hvor 10 procent af alle levende donorer er anonyme.

LogoMakr_3ZOiML

Nudginganbefalinger for at få flere i donorregistret

Indtil vi også indfører automatisk organdonation i Danmark, må vi gøre alt hvad vi kan få at få flere danskere til aktivt at sige ja til organdonation i donorregistret, da der er et stort misforhold mellem antallet af danskere, der gerne vil donere deres organer og antallet, der har tilmeldt sig donorregistret.

 Derfor har vi udviklet en række forslag til, hvordan vi kan nudge flere danskere til at registere deres holdning til organdonation i donorregistret. Det handler bl.a. om at ændre kommunikationen fra staten om organdonation fra at være holdningsløs til at være engagerende med en vinkling til fordel for et ja til organdonation. 

LogoMakr_1caDCl

Stor samfundsøkonomisk gevinst ved transplantation

Vores analyse udarbejdet af Damvad Analytics viser den fulde samfunds-økonomiske gevinst ved at transplantere nyresyge dialysepatienter, så de kan vende tilbage til livet og bidrage til samfundet. 

Analysen leverer helt ny samfundsøkonomisk viden, da de hidtil eneste tilgængelige tal har været de direkte sundhedsøkonomiske udgifter til en dialysepatient. Analysen dokumenterer, at der en gennemsnitlig samfundsøkonomisk gevinst på 9.8 mio. kr. pr. nyretransplantation. Det betyder, at det samlede samfundsøkonomiske potentiale udgør næsten 4 mia. kr. for de 405 danskere, som ved udgangen af 2018 er på ventelisten til at modtage en donornyre.

LogoMakr_2WZfqX

Der går 120 år før alle danskere er i donorregistret

Hvor mange år går der, før alle danskere er tilmeldt Donorregistret? Det spørgsmål har 7Liv bedt analysehuset Damvad Analytics om at udregne. Konklusionen er: Halvdelen af befolkningen vil have taget stilling til organdonation i år 2044, mens man må vente til 2087 før to tredjedele af befolkningen har taget stilling. Man skal helt frem til år 2138 før restgruppen er reduceret til en halv million. Det betyder, der vil gå 120 år før 90 procent af befolkningen er registreret i Donorregistret.

Fremskrivningen viser, at vi på trods af oplysning og nudgingtiltag kun i meget lavt omfang får danskerne til at registrere sig af egen kraft, selvom næsten 9 ud af 10 gerne vil donere deres organer og give nyt liv. Det er endnu et argument for at indføre automatisk organdonation i Danmark. 

LogoMakr_8tHXKy

DK som foregangsland på levende nyredonation

Danmark skal være et europæisk foregangsland, når det handler om levenden nyredonation. Desværre er vi langt fra den europæiske top, og tendensen er nedadgående. Nedgangen i antallet af levende donorer betyder, at der blev transplanteret 40 færre nyresyge danskere i 2018 sammenlignet med 2015. Vi skal vende den udvikling, så flere nyresyge danskere kan få nyt liv.

Derfor har vi gennemført et omfattende research- og analysearbejde for at kortlægge praksis for levende donation i Danmark og i udlandet. Resultatet er et grundnotat, der særligt fokuserer på Holland og Storbritanniens indsats for levende nyredonation, og indeholder løsningsforslag til, hvordan vi kan styrke levende nyredonation i Danmark og blive et europæiske foregangsland på linje med Holland, der er de bedste til levende nyredonation.